Disclaimer


FireMultimedia (Kamer van Koophandel: 90771168) verleent u hierbij toegang tot shopware6demo.firemultimedia.nl en biedt u de mogelijkheid om Shopware 6 te bekijken. Dit is een demo webshop, bestellingen worden daarom niet uitgeleverd.

FireMultimedia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

FireMultimedia aanvaard geen enkele aansprakelijkheid en staat niet in voor een volledige werking van de demo.

Voor op shopware6demo.firemultimedia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FireMultimedia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FireMultimedia of partijen die deze onder licentie hebben verstrekt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FireMultimedia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina kenbaar gemaakt.